Adaptační pobyt šestých tříd

26.10.2018

Je už tradicí, že se šesťáci, dřív než se začnou považovat za druhostupňáky, zúčastňují adaptačního pobytu s programem. Ten se koná pod hlavičkou ŠPP Korálek. Cílem kurzu je vzájemné poznávání žáků, zmapování a rozvoj přátelských vztahů nejen mezi žáky, ale i vůči třídní učitelce.

V prostředí a atmosféře mimo školu se děti mohou poznat jinak, načerpat společné zážitky a tím utužit kolektiv. Díky tomu pak budou v budoucnu lépe odolávat školním tlakům, řešit spory a konflikty. Kromě toho si děti snáz najdou a vybudují své místo ve skupině. Zároveň je to i příležitost poznat školní psycholožku, díky čemuž mohou být žáci otevřenější ke sdílení, kdyby je něco trápilo.

Tenhle rok byl navíc jedinečný tím, že program byl rozdělen do dvou akcí. První byl dopolední adaptační den pod Sychrákem (5.9., 6.9.), kde se děti s třídní učitelkou (příp. asistentkou pedagoga) seznámily, trochu vybláznily a otestovaly své strategické a obchodní myšlení ve hře. Druhá část byla pobytová a probíhala ve dvou dnech v rekreačním středisku Brumov. Program se odehrával v co největší míře venku. Děti se blíže poznávaly prostřednictvím hry (kdo jak druhému důvěřuje, schopnosti kooperace, efektivní komunikace, kdo zastává jakou roli ve skupině, míra sebeprosazování, ocenění sebe i druhých, zodpovědnost za vlastní práci). Byly to hry jako týmové úkoly na stanovištích, popasování se s limitovanými možnosti a spolehnutí se na ostatní při plnění společného zadání. Od večerního opékání nás neodradil ani chlad. Odhalení pokladu v každém z nás a namalování společného plátna třídy bylo vrcholem programu. Nesměla chybět ani oblíbená vlajkovaná.

Adaptační dny a pobyty byly organizovány školní psycholožkou ve spolupráci se speciální pedagožkou, třídními učitelkami a asistentkou pedagoga. Velkou pomocí byli i dobrovolníci z řad žáků 9. ročníku (celkem 10 žáků), kteří s námi byli nejen jako pomocníci při programu, ale i jako vzor pro mladší žáky.

Obě třídy mají velký potenciál, aby se z nich stala dobrá parta, která své členy povzbudí, někdy i trochu "nakopne" a která kromě školních povinností vytvoří i atmosféru sdílení a rozvoje.

PhDr. Diana Dombrovská, školní psycholožka

 

 

Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace

Smíškova 840
666 01, Tišnov

Telefon : 549 415 163
Mobil : 724 278 791
zssmiskova@zssmiskova.cz


 

 

 

 

 


 

© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU