Plán akcí školy - listopad 2018

13.11.2018

Měsíční plán akcí  LISTOPAD 2018
  akce garant
1. 11. Florbal okres, dívky,  Pohořelice Šča
  Projektový den 100. výročí vzniku ČSR Zac/Kři, Hot
  Pracovní schůzka asistentek Dob
2. 11.  Florbal okrsek, chlapci 6.+ 7.r., velká tělocvična Dvo
  Exkurze SŠ a ZŠ Tišnov, 9.r. Voj
  DVPP Dějiny jako trauma, Praha Zac
  Knihy mého srdce - beseda A. Lindgrenová, knihovna, IV. A Ada/Ant
  Spaní ve škole, V. A Kří
  Knihy mého srdce - beseda A. Lindgrenová, knihovna, III. C Ada/Ves
5. 11. Akce školního parlamentu -Halloween Voj, Piň
  Schůzka ŠPP Voj
  Pracovní porada, sborovna 15:15  všichni učitelé
  Psychterapeutický výcvik / do 9. 11. 2018 Dom
6. 11. DVPP Činnostní učení v matematice v 6.r. Rosecká, Křipská
  ESS pro předškoláky MŠ Horova, 15 h  - zahájení Lol, Čer
7. 11.  Florbal okrsek, chlapci 8. + 9.r., hala školy Dvo
  Knihy mého srdce - beseda A. Lindgrenová, knihovna, III. B Čer
9. 11.  Knihy mého srdce - beseda A. Lindgrenová, knihovna, V. A, B Ada/Kří, ŠpaM
  Vítání občánků, radnice Tišnov, 15 h Ada, Kap
12. 11. Knihy mého srdce - beseda A. Lindgrenová, knihovna, III. A Ada/ŠenM
  Setkání ŠSP, Brno Dob
13. 11.  Miniveletrh středních škol, jídelna, 16:00 Voj
  ESS pro předškoláky MŠ Horova, 15 h  Ves, ŠenM
  DVPP Kariérové poradenství 16:30 - 18:00 Dom, Voj
  Destrukční lekce-práce se třídou Vách
14. 11. Knihy mého srdce - beseda A. Lindgrenová, knihovna, IV. B Ada/Hum
  Okrskové kolo ve šplhu, 6.-9.r., malá tělocvična Gru
15. 11. Knihy mého srdce - beseda A. Lindgrenová, knihovna, IV. C Ada/NavD
  Setkání předsedů předmětových komisí matematiky, Brno Kři
16. 11. Knihy mého srdce - beseda A. Lindgrenová, knihovna, I. B Ada/Fad
  Exkurze Planetárium Brno, 5.r. Kří, ŠpaM
  Florbal okresní kolo, chlapci 6.+ 7.r., Pohořelice Dvo
19. 11. Pedagogická rada 1. čtvrtletí pedag.sbor
  Knihy mého srdce - beseda A. Lindgrenová, knihovna, II. A Ada/Vách
20. 11.  Exkurze Úřad práce Brno, židovský hřbitov, IX. A Zac
  Okresní kolo ve šplhu, 6.-9.r., Bílovice Gru
  DVPP Koordinátor prevence, Brno ŠpaA
  ESS pro předškoláky MŠ Horova 2.lekce Lol, Čer
21. 11.  Florbal okresní kolo, chlapci 8. + 9.r. Dvo
  Florbal okrsek, chlapci 4. + 5.r., hala školy Kří
  Exkurze Úřad práce Brno, židovský hřbitov, IX. B Kři
  Knihy mého srdce - beseda A. Lindgrenová, knihovna, I. C Ada
22. 11. Knihy mého srdce - beseda A. Lindgrenová, knihovna, II. B Ada/Šma
  Informační schůzka Lyžařský výcvikový kurz, 15:30 Dvo
  Exkurze Úřad práce Brno, židovský hřbitov, IX. C Ekl
  Výroční schůze Sdružení škola a rodina, třídní schůzky, 16 h pedag.sbor, rodiče
26. 11.  MAP II Matematická gramotnost pracovní skupina  Fad, Kři
27. 11.  Knihy mého srdce - závěrečné čtení, knihovna Tišnov, 13:30 Ada, Kom
  DVPP Práce se třídou, Brno Dob
  ESS pro předškoláky MŠ Horova 2.lekce Ves, ŠenM
  DVPP Koordinátor prevence, Brno ŠpaA
28. 11. Florbal okresní kolo, chlapci 4. + 5.r., hala školy Kří
  DVPP Vedení ESS, Brno Čer, ŠenM
  Knihy mého srdce - beseda A. Lindgrenová, knihovna, II. C Ada/Lol
29. 11.  Beseda se spisovatelkou M. Fišarovou, 6. - 9.r. Něm
  Knihy mého srdce - beseda A. Lindgrenová, knihovna, I. A Sýk
  ADVENTNÍ DÍLNIČKY s vánočním koncertem pro veřejnost Kap

Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace

Smíškova 840
666 01, Tišnov

Telefon : 549 415 163
Mobil : 724 278 791
zssmiskova@zssmiskova.cz


 

 

 

 

 


 

© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU