Plán na měsíc duben 2019

5.4.2019

Měsíční plán akcí duben 2019  
Datum Akce Garant
1. 4.  Provozní porada uč.
  Volba zástupce ped. sboru do konkurzní komise ped. prac.
  Plavecký výcvik II. C, III.A,B,C tř.uč.
  Exkurze planetárium Brno, 1.r. tř. uč.
2. 4.  Kyberšikana - beseda v knihovně Tišnov, V. A tř. uč.
  Setkání pedagogů školy ke Dni učitelů, 16 h vedení, všichni
3. 4.  Sbírka - adopce na dálku Dvo
  OK fyzikální olympiády Ivančice Hot
4. 4. Mokerská laťka - skok vysoký 4.-9.r., ZŠ Mokrá Gru, Ant
  Organizační schůzka učitelů 1.st. před zápisem do 1.tř. Kap, uč.1.st.
  Návštěva dětí z MŠ U Humpolky v 1. třídách tř. uč.
  Beseda se spisovatelkou P. Dvořákovou, knihovna Tišnov 3.a 4.r. tř.uč.
  MAP prac. skupina kariérové poradenství, Kuřim Voj
  DVPP Mentoring, Praha Dvo, Dob
  Plavecký výcvik II.A,B - závěr Vách, Šma
  DVPP PPP Brno, Práce se třídou Dom
5. 4.  Kyberšikana - beseda v knihovně Tišnov, V. B tř. uč.
  Pythagoriáda - matemat. soutěž 5.- 8.r. Gru
  Návštěva dětí z MŠ U Humpolky/Květnická v 1. třídách tř.uč.
  KK basketbal dívky 6.-7. r., tělocvična školy Šča
  Spaní ve škole, VIII.B Vrt
8. 4.  Návštěva dětí z MŠ Horova v 1. třídách tř. uč.
  DVPP Vývoj mozku: Chování dětí náročné na intervenci, Praha Sko
  Plavecký výcvik II. C, III.A,B,C - závěr tř.uč.
9. 4. Okr. kolo olympiády matematika, gymnázium Tišnov Kři
10. 4. Kyberšikana - beseda v knihovně Tišnov, VI. B tř.uč.
  Okresní kolo biologické olympiády, kategorie 6.+7.r., Zbýšov Vrt
  MAP setkání skupiny ekol. výchovy-venkovní vyučování Jan, Vách
  Beseda Mimo domov, 8.-9.r. Dvo
  DVPP Nadaní žáci, Praha, ukázková hodina Voj, Kři
11. 4.  Recitační soutěž 1.st. Ves
12. 4. Přijímací zkoušky na SŠ žáci 9.r.
  KK basketbal chlapci 6.-7. r., tělocvična školy Šča
  ZÁPIS DO 1. TŘÍD pro šk. rok 2019/20120 vedení, uč. 1.st
13.4. Jarní trhová slavnost - Sýkorky Sýk
15. 4. Přijímací zkoušky na SŠ - 2.kolo  
  Pedagogická rada 3. čtvrtletí ped. prac.
16.4. Kyberšikana - beseda v knihovně Tišnov, VI. A tř.uč.
  Přijímací zkoušky na 8leté SŠ, 5.roč.  
  Okresní kolo biologické olympiády, kategorie 8.+ 9.r., Zbýšov Vrt
  Div. představení Kytice, Brno, div. Radost, 8.r.  
17. 4. DEN ZEMĚ - projektový den ped. Prac.
  Oblastní kolo konverz. soutěže AJ, Deblín Kyn
  Fotolab - prezentace moderních technologií  VIII. A, B tř.uč.
18. 4.  MAP Veselé počítání s hudbou a pohybem, MŠ Sluníčko Tišnov Čer
  Velikonoční prázdniny 18. - 22.4.2019  
23. 4. Kyberšikana - beseda v knihovně Tišnov, VII. A tř.uč.
24. 4. Exkurze Praha, IX. C Ekl, Vrt
  Kyberšikana - beseda v knihovně Tišnov, VII. B tř.uč.
  Řemeslný den, 8.r. Voj
25. 4.  Mac Donald's Cup - okrskové kolo, fotbal. turnaj Kří
  Informační schůzka pro rodiče - žákovský cyklokurz 9.r., ŠJ 15:30 Dvo
  TŘÍDNÍ SCHŮZKY a schůze SŠR, 16 h ve třídách  ped. prac.
29. 4.  Atletický přebor 2.st. uč. TV
  Schůzka ŠPP  
  Sportovně vzdělávací pobyt v Březové, 4.r. /do 3.5.2019 Ant, tř.uč, asist.
  Provozní porada  uč.
30.4. Atletický přebor Čarodějnice Agáty, 1.st. Kří
  Exkurze Kutná Hora VII. B Gru, Kun

Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace

Smíškova 840
666 01, Tišnov

Telefon : 549 415 163
Mobil : 724 278 791
zssmiskova@zssmiskova.cz


 

 

 

 

 


 

© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU