Základní info - úvod

Třída 2. B

 

třídní učitelka: Lenka Šmardová

vyučující AJ: 1. sk. Pavlína Červená

                      2. sk. Eva Skočíková

 

 

Informace

 

Termíny konzultací - klikněte zde

 

Co nás čeká :-) 

 

BRUSLENÍ -  termíny: 14. 1., 21. 1., 28. 1., vždy od 9.00 - 10.15 hod.

                      s sebou: brusle, rukavice, helmu

                    

22. 1. - divadlo Radost, Brno

31. 1. - vysvědčení

31. 1. - 4. 4. 2019 - plavecký výcvik (vždy ve čtvrtek, 9. lekcí)

1. 2. - pololetní prázdniny

 

Sběr papíru probíhá celoročně 

Učivo 

 
14. 1. - 18. 1.
 

 

ČJ:
           Sloh - popis zvířete
           Tvrdé souhlásky
           uč. str.: 50 - 51
           PS str.:
           Čítanka str.: 66 - 71
           Písanka str. 33 - 34
           
M:
        NOVÉ UČIVO: numerace 0-100, číselná řada 0-100, počítání po desítkách
                               (10, 20, 30....), po jednotkách (např. napočítej od 52 do 62),
                                rozklad na desítky, jednotky (např. 52 = 5 desítek, 2 jednotky)
                              - práce se stovkovou tabulkou, číselnou osou (číslo hned před, hned za,
                                číslo o 1 menší, o 1 větší apod.)
                              - porovnávání čísel  (menší, větší...)
       Čísla sudá, lichá 
        uč. str. 7
        PS 2. díl. str. 11 - 12
        
 
PRV: 
            Měsíce, roční doby, hodiny            
            uč, str. 36 - 38
             PS str. 36 - 37
             
             
             
 
Každodenní domácí úkol: Čtení
 
Děti by měly každý den hlasitě číst. Pokud není zadán domácí úkol z Čítanky, tak si čtou vlastní knížku, časopis apod. Ke čtení mohou využít i texty v učebnici prvouka. 
 
Jednu knížku za pololetí přinesou ukázat spolužákům do školy a velmi krátce knížku představí.
 
Chválím všechny děti, které už knížku přinesly a ukázaly, měly to krásně připravené.
 
 
 

© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU