Základní info - úvod

Třída 2.C

 

 

           Školní rok: 2018/19

 

       Třídní učitelka: Dagmar Lolová

          Počet dětí: 24

 

 

 

Informace pro rodiče

 

 

Konzultační hodiny - leden

Přihlášení - odkaz

 

 

Plavecký výcvik

    

- 21. 1. - 1. 4. 2019 -  vždy v pondělí, 10 lekcí

- v pondělí 21. 1. proběhne 1. lekce

- s sebou:

- pouzdro, pití, svačinu

- plavky (nejlépe jednodílné u děvčat, u chlapců nejsou povoleny volné plavky typu "kraťasy")

- ručník či osuška

- koupací čepice - na čele viditelně (tiskacím písmem) podepsaná jménem dítěte

- dle vlastního uvážení nepromokavé pantofle - nejsou povinné

- tento den prosím nedávat dětem žádné cennosti (hodinky, řetízky, větší naušnice apod.)!!

- děti, které ze zdravotních důvodů nebudou plavat, zůstavají ve škole, budou si procvičovat učivo

- vzhledem k tomu, že na plavání se odjíždí již v průběhu 1. hodiny a po příjezdu jdou děti rovnou do bazénu, je třeba, aby přišly již z domu řádně nasnídány

 

 - rozvrh hodin bude v době plavání pozměněn následujícím způsobem:

 

 

Rozvrh hodin 2.C - po celou dobu plavání

 

1

2

3

4

5

Pondělí

M

PL

PL 

PL

 

Úterý

ČJ

 M

PRV

 VV

AJ

Středa

 ČJ

M

ČJ

HV

 

Čtvrtek

 ČJ

M

PRV

 ČJ

Pátek

 ČJ

M

 AJ

ČJ

 

 

 

14. 1. - 18. 1. - pololetní písemné práce

- pondělí 14.1.  - ČJ

- středa 16. 1. - M

 

31. 1. - předání výpisu vysvědčení

1. 2. 2019 - pololetní prázdniny

11. 2. - 17. 2. - jarní prázdniny

 

    Celoroční sběr papíru

- nasbíraný papír je možné předat panu školníkovi, lísteček se jménem

  a naváženou  hmotností děti donesou tř. učitelce

 

   Učivo - leden

 

      Podrobný přehled učiva za každý den / týden naleznete v edookitu.

 

Český jazyk 

- slovo, slabika, hláska, písmeno

- rozdělení hlásek - samohlásky (krátké, dlouhé, dvojhlásky), souhlásky (měkké, tvrdé, obojetné)

- popis zvířete, pozdravy (tykání, vykání)

- zvyšovat plynulost hlasitého čtení, intonace na konci vět

- diktát, opis, přepis (velké písmeno na začátku věty, znaménko na konci věty,

  přečíst po sobě napsané a zkontrolovat, opravit chyby)

 

Matematika 

- sčítání a odčítání čísel v oboru do 20 bez přechodu i s přechodem 10

- dopočítávání, rozklady, slovní úlohy

- numerace 0 - 100, zápis čísel v desítkové soustavě

- čísla sudá a lichá

- sčítání, odčítání 0 - 100 bez přechodu

- číselná osa, stovková tabulka, porovnávání

 

Prvouka

- rok, měsíce, dny v týdnu, kalendář

- hodiny, minulost, současnost, budoucnost

 

Angličtina - Dressing up.

-hut, jumper, shoe, skirt, sock, T-shirt

- Put on/take off...

 

 

 

 

 


© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU