Základní info

Třídní stránky V.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet žáků 28

 

 

Třídní učitel: Mgr. Marie Špačková

Asistent pedagoga: Mgr. Irena Wagnerová

 

Anglický jazyk: Mgr. Eva Skočíková, Mgr. Adam Kyncl

Informatika: Mgr. Andrea Špačková, Mgr. Jiří Antoš 

  

 

Bruslení:

 

Zamluvené termíny jsou lednové středy:

16., 23., 30. 1. v čase od 11:00 - 12:00 

s sebou brusle, rukavice, vhodné oblečení, popř. helma

 

 

Výlet do brněnské Zoologické zahrady - 8. 2. 2019 

 

 

Pololetní prázdniny: 1. 2. 2019

Jarní prázdniny: 11. - 15. 2. 2019

 

 

PROVĚRKY I. POLOLETÍ:

 

14. 1. - ČJ

15. 1. - M

16. 1. - VL

17. 1. - Přv

 

 

Obsah učiva na prověreky:

 

ČJ:

1. Diktát

2. Slovní druhy

3. Doplň předponu -z, -s, -vz

4. Doplň předložku z/ze, s/se, 

5. Doplň ě/je, mě/mne

6. Doplň n/nn

7. Podstatná jméná (urči rod, číslo, pád, vzor)

8. Základní skladební dvojice

 

M:

1. Násobení trojcif. a čtyřcif číslem

2. Dělení se zkouškou

3. Římská čísla

4. Slovní úloha se zlomkem

5. Kruh, kružnice

6. Souřadnice bodů

 

VL:

od vynálezů do 1968

učebnice od str 16 - 38

 

Přv: 

od vesmíru až po subtropický pás

učebnice strana 19 - 35

 

 

 

ROZVRH HODIN

 

DEN

1. h.

2. h.

3. h.

4. h.

5. h.

6. h.

Pondělí

ČJ

M

VL

AJ

Hv

 

Úterý

ČJ

M

Přv

4t

Prč

 

Středa

ČJ

AJ

M

VL

Tv

 

Čtvrtek

AJ

ČJ

M

Vv

VV

Inf 1.sk

Pátek

ČJ

M

Přv

Čt

Tv

Inf 2.sk

 

 

 

dělení do skupin:

 

Informatika 1. sk:                            Informatika 2. sk:

 

Daniel Burant                                   všichni ostatní

Jakub Dostál

Adriana Drábková

Karin Halkiewiczová

Lukáš Houdek

Barbora Mannová

Thomas Rodinger

Michal Svoboda

Hana Šimečková

 

 

pomůcky do geometrie:

tužka č. 3, kružítko, gumna, trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko, učebnice a PS, velký sešit (malý sešit na DÚ)

 

 

 

 


© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU