Způsob úhrady

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Od 1. 9. 2018 dochází ke zvýšení ceny stravného o 45% ze základu finančního limitu. Vyhláška č.107/2005 Sb. příloha č. 2.

Dne 3. 9. 2018 se nevaří, strávníci si přihlásí obědy na další dny.

 

Způsob úhrad stravného:

Platí se vždy předem do 15. dne na další měsíc (srpen - květen). Můžete platit na více měsíců.

Při platbě uvádějte jméno a variabilní symbol /v. s. je po dobu stravování stejný /. Každý strávník musí být placen samostatně.

 

Číslo účtu: 182-135 90 80 339/0800

 

- přímo na pokladně České spořitelny

- převodem z vašeho účtu

- trvalým příkazem (7 - 10 let 440 Kč, 11 - 14 let 540 Kč, 15 a více 560 Kč)

- v hotovosti v kanceláři ŠJ /pouze ve výjimečných případech /

 

Přeplatky jsou převedeny na další školní rok. Při větším přeplatku je možné převést částku na účet zákonného zástupce. Při ukončení stravování je přeplatek převeden na účet zákonného zástupce.

 

Stravu si strávníci přihlašují a odhlašují čipy v objednacím boxu, e-mailem, prostřednictvím internetových stránek www.strava.cz - 2 dny předem, telefonem nebo přímo v kanceláři. Každý strávník má přidělené přihlašovací údaje. Prázdniny a ostatní hromadné akce pořádané školou jsou automaticky odhlášeny všem strávníkům, kterých se to týká. Stravu je možné vyzvednout do jídlonosiče pouze první den nemoci dítěte, další dny nepřítomnosti musíte odhlásit. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají. Výdej obědů je od 11.30 do 13.30 hod.

 

Číslo telefonu do ŠJ: 549 415 173, mobil 721 749 785

e-mail: jezova.vera@zssmiskova.cz

 

Cena čipu je 115 Kč, částka je vrácena při ukončení stravování a vrácení neporušeného čipu.

Při ztrátě čipu si musí strávník zakoupit čip nový.

Při zapomenutí čipu si musí strávník vyzvednout u vedoucí ŠJ náhradní stravenku.

 

POČET DNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE:

 

Měsíc      dnů      7-10 let      11-14 let      15 a více

                             23,-            28,-              29,-

 

září          18         414,-           504,-            522,-

říjen         21         483,-           588,-            609,-

listopad    22         506,-           616,-            638,-

prosinec   15         345,-           420,-            435,-

leden        21         483,-           588,-            609,-

únor         14          322,-           392,-            406,-

březen      21         483,-            588,-            609,-

duben       19         437,-            532,-            551,-

květen       21         483,-            588,-            609,-

červen       20         460,-            560,-            580,-

-----------------------------------------------------------------------------------------------

celkem      192       4416,-          5376,-          5568,-

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku /školním rokem je považováno období od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku/,ve kterém dosahují věku podle věkových skupin.

 

Variabilní symbol bude sdělen po přihlášení žáka ke stravování.

 

Od 27. 8. 2018 se můžete ve školní jídelně přihlásit ke stravování v době od 8.00 hod do 13.00 hod.

Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace

Smíškova 840
666 01, Tišnov

Telefon : 549 415 163
Mobil : 724 278 791
zssmiskova@zssmiskova.cz


 

 

 

 

 


 

© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU