Abeceda peněz

10.6.2019

V únoru 2019 se na ZŠ Smíškova rozběhl program finančního vzdělávání s názvem Abeceda peněz pořádaný Českou spořitelnou. Úkolu nahlédnout do světa podnikání se s velkým nadšením chopila třída V.A pod vedením Petry Křížové a Věry Nixové.

Žáci si na začátku projekt vymysleli svůj podnikatelský plán, který během tří měsíců zrealizovali. Třída V.A se stala firmou Smíšci s.r.o., zvolila si ředitele Petra Chlupa a finanční zástupkyni Anetu Seberovou.

Česká spořitelna věnovala mladým podnikatelům částku 3000,- Kč jako počáteční kapitál na realizaci svého podnikatelského záměru. S penězi se děti učily hospodařit, prováděly rozpočtování, plánovaly příjmy a zisk.

Během projektu páťáci navštívili pobočku České spořitelny v Tišnově, aby se zde seznámili s prostředím banky. Několikrát se také setkali s koordinátorkou celé akce paní Michaelou Chovítkovou. S ní vše konzultovali, radili se a předvedli jí své záměry.

Děti čekal nelehký úkol. Měly v průběhu tří měsíců zrealizovat svůj podnikatelský záměr - vyrobit jarní dekorativní a dárkové předměty. Všichni se celí zapálení vrhli do vytváření ptačích budek, ramínek, levandulových pytlíčků, keramických ptáčků, náramků přátelství, váziček, hodin, pedigových košíčků, mýdel, drátkovaných stromečků a pečených čajů. Vše tvořili ve škole i doma.

Hudebně nadaní žáci si vytvořili hudební skupinu tvořenou houslistou Adamem Valou, klavíristkami Anetou Seberovou a Alexandrou Maškovou, hráčem na ukulele Petrem Chlupem, kytaristy Martinem Husovským a Petrou Křížovou a dvěma výbornými zpěvačkami Simonou Strnadovou a Anetou Klusákovou. Společně nacvičili čtyři populární písničky, které zařadili do svého repertoáru na jarmarku.

Páťáci nezanedbali ani reklamu a propagaci celé akce. Vyrobili pěkné pozvánky a významné hosty, včetně pana starosty a pana ředitele, pozvali osobně. Nakreslili originální plakáty, informovali o akci ve školním časopise Smíšek a v Tišnovských novinách.

Závěrečný jarmark se konal 29. 5. 2019 před pobočkou České spořitelny v Tišnově. Všichni byli od rána celí netrpěliví. Vše chystali, oceňovali zboží, zdobili stánky a s napětím očekávali začátek jarmarku.

Slavnostního zahájení se ujala ředitelka České spořitelny v Tišnově paní Soňa Švecová, která všechny srdečně pozvala na nákup výrobků a ochutnávku občerstvení.

Velký úspěch měly párky v rohlíku, osvěžující citronáda, mnoho výborných moučníků, bramborové placky či kuřecí stripsy.

Každou půlhodinu vyhrávala třídní kapela, která si našla své vděčné posluchače. Ostatní děti prodávaly na jednotlivých stáncích zboží nebo jídlo. Mluvčí firmy Michaela Poulová a Štěpán Šnepfenberg zvali tlampačem kolemjdoucí na tuto skvělou akci.

Ke konci jarmarku bylo již téměř vše prodáno a zbývalo jen spočítat výdělek. Všechny čekalo obrovské překvapení v podobě zisku 23 440,- Kč. V té chvíli bylo na všech už vidět značné vyčerpání, ale i radost a dokonce i slzy štěstí.

Za získanou částku se děti rozhodly pořídit si trička se jmény všech členů třídy, užít si pěkný den v zábavním centru a zbytek peněz věnovat útulku pro opuštěné pejsky Tlapky na cestě.

Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se na nás přišli podívat a podpořit nás. Dále děkujeme rodičům a příbuzným za pomoc s výrobou věcí, jídla a sponzorské dary.

Největší dík patří samozřejmě České spořitelně za možnost zúčastnit se tohoto jedinečného projektu a za věnovanou částku 3000,- Kč, která dětem umožnila vstoupit do světa podnikání.

Velmi také děkujeme za úžasnou spolupráci manažerce projektu paní Michaele Chovítkové a vedoucí týmu České spořitelny paní Soně Švecové.

A co si žáci odnesli z projektu do života? Bez práce nejsou koláče…

Petra Křížová

třídní učitelka V.A

 

 

Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace

Smíškova 840
666 01, Tišnov

Telefon : 549 415 163
Mobil : 724 278 791
zssmiskova@zssmiskova.cz


 

 

 

 

 


 

© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU