Důležité informace k organizaci a provozu školy

28.8.2020

Informace týkající se provozu školy a ochrany zdraví v souvislosti s přítomností žáků od 1. 9. 2020

 

Organizace vzdělávání

  • Do školy NASTUPUJÍ VŠICHNI ŽÁCI 1. 9. 2020.
  • Provoz školy se bude řídit stávajícím Školním řádem ZŠ Smíškova doplněným o metodický pokyn MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 ze dne 24. 8. 2020 (dále jen Metodický pokyn, celý dokument viz odkaz na webových stránkách školy).
  • Provoz školy bude probíhat v běžném režimu, pokud nebude v souvislosti s epidemiologickou situací změněn Krajskou hygienickou stanicí či jiným nadřízeným orgánem.
  • Stravování bude možné využívat od 2. 9. 2020. Režim školní jídelny podléhá doporučením Metodického pokynu.

 

Povinnosti žáka

  • Pro vstup do školy se používá hlavní vchod, pro vstup do ranní družiny a dělených skupinek 1. stupně se používá boční vchod z parčíku, ul. Kvapilova.
  • Žák je povinen po příchodu do školy i během pobytu ve škole respektovat provozně - hygienická pravidla (dezinfekce rukou, mytí rukou, používání jednorázových kapesníků), se kterými bude prokazatelně seznámen v den nástupu do školy.
  • Pokud žák během výuky pociťuje zdravotní obtíže, ihned to hlásí vyučujícímu pedagogovi. Ten bude postupovat dle Metodického pokynu.

 

 

Povinnost zákonného zástupce žáka

  • Rodiče jsou povinni aktualizovat své osobní kontakty (telefonní čísla a emailové adresy) na školou zaslaném dotazníku. Ten obdrží žáci 1. 9. 2020 a bude též ke stažení na webových stránkách školy.

Aktualizovaný dotazník odevzdá žák svému třídnímu učiteli obratem, nejpozději 4. 9. 2020.

  • V případě, že žák vykazuje zdravotní potíže již před odchodem do školy z domu, zákonný zástupce ho do školy neposílá a informuje třídního učitele. Pokud  žák vykazuje příznaky virového onemocnění během výuky, učitel rodiče neprodleně informuje, ten je povinen žáka vyzvednout.
  • V případě dotazů či nejasností se zákonný zástupce obrací na ředitele školy (724 278 791, komprs.michal@zssmiskova.cz) .

  Osobně budou podány informace na třídních schůzkách plánovaných na měsíc září (rodiče přesné       termíny obdrží v prvním týdnu školního roku).

 

V Tišnově dne 28. 8. 2020                                              Mgr. Michal Komprs, ředitel školy 

 

docx 459 kB  -  Manuál MŠMT- Provoz škol ve školním roce 2020/2021

doc 422 kB  -  Aktualizace dat žáka

Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace

Smíškova 840
666 01, Tišnov

Telefon : 549 415 163
Mobil : 724 278 791
zssmiskova@zssmiskova.cz
Datová schránka: mfr34yc


  

 

 

 

 


 

© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU