Plán akcí školy - říjen 2019

6.10.2019

  akce         garant
  Zahájena činnost zájmových kroužků       
  Zahájen sběr kaštanů      
1. 10. Divadlo Radost, Brno 1.r.     Ves
2. 10. Vzdělávací program Zdravá výživa - Knihovna Tišnov, 4.r.   Kří
  Projektový den "Dítě, které sázelo stromy", II.A, V.A, Lomnice, Unín Sýk Sýk
  DVPP Český jazyk  v 1.r. činnostně     Ada, Fad
  MAP Prac. skupina Školní družiny a kluby     NavR
  MAP DVPP Matematika v 4.-5.r. činnostně     Antošová
3. 10. MAP DVPP Matematika v 1.r. činnostně     Vách, Šma
  Společné setkání ředitelů, Horní Libchavy     vedení
4. 10. Krajský závod žáků v přespolním běhu, Hodonín     Šča
  Společné setkání ředitelů, Horní Libchavy     vedení
7. -11.10. Výchovně vzdělávací pobyt v ekol. centru Chaloupky, III. B,C.   Šma
7. 12.  Setkání školních asistentek, Korálek     ŠPP
  Bijásek - návštěva filmu, projekt MěKS pro ŠD     ŠD
8. 10. MAP DVPP Zvládání mimořádných situací ve školách, ZŠ Smíškova MAP
  Divadlo Radost, Brno 8.r.     Mik
  Projektový den  Úřad práce a JM centrum mezinár. mobility, IX. C Šne
  Atletický čtyřboj, žáci z  8.+ 9.r., ZŠ nám. 28. října Tišnov   Dvo
9. 10. Projektový den  Úřad práce a JM centrum mezinár. mobility, IX. A Šne
10. 10. Projektový den  Úřad práce a JM centrum mezinár. mobility, IX. B Šne
  MAP Polytechnický veletrh     NavR
  DVPP Matematika v 7.r. činnostně     Ros, Kři
  MAP DVPP Formativní hodnocení     pedag.
  Přírodovědná exkurze Jahodná, VII. A     Jan
11. 10. Zábavná matematika - projekt v Mahen. divadle, Brno, nadaní žáci 4.r. Antošová
14. 10. Městská policie Tišnov, beseda - cesta do školy, 1. r.     Kap, tř.uč.
  MAP DVPP matematika Hejného, setkání matematiků   Kři
  Setkání šk. spec. pedagogů Brno     Dob, AdaB
15. 10. Dějepisná exkurze Brno, 8.r.     Mik, Zac, Šča, Bar
  Schůzka s rodiči předškoláků, MŠ Horova     Vách
16. 10. Den přírodních věd ZOO Brno, družstvo z ž.8.+ 9.r.     ŠpaA
  MAP DVPP Matematika v 4.- 5.r. činnostně     Ros, AntJa
  DVPP Český jazyk  v 1.r. činnostně     Ada, Fad
  Setkání šk. psychologů Brno     Háj
17. 10. Exkurze Praha, IX. C     Ekl, Vrt
  Den přírodních věd ZOO Brno, družstvo  ž.6. +7.r.     Jan
  Workshop pro rodiče ž. 8.+9.r. Volba SŠ a profese     Šne
21. 10.  DVPP Nástroje pro učitele AJ, Hradec Králové     Sko
22. 10.   MAPZvuk, tón, malované partitury - ukázková hodina, ZŠ ZaHRAda Sýk
23. 10. Exkurze Praha, IX. B     Vrt, Ekl
  DVPP Mentoring, Praha     Dvo, Kom
  Projektový den Doprava v okolí školy, VII. A     Voj, Kři
24. 10. DVPP matematika v 7.r. činnostně, ZŠ Smíškova     Ros, Kři
  Přírodovědná konference KONEV, Brno     Jan
  Exkurze Praha, IX. A     Zac, ŠpaA
  Projektový den Včelí bzučení, 2.-3.r.     tř. uč., Kap
25. 10.  Turnaj florbal dívky-okrskové kolo     Šča
  Projektový den Včelí bzučení, 1.-2.r.     tř. uč., Kap
29. 10. MAP Setkání kuchařek - Zdravá strava, školní kuchyně ZŠ Smíškova MAP
29., 30. 10.      PODZIMNÍ PRÁZDNINY     žáci
30. 10.  MAP DVPP O strašidlech s hudbou, MŠ Sluníčko     Ada, Vách
31. 10.  MAP DVPP Matematika v 1.r. činnostně     Vách, Šma
  Exkurze planetárium Brno, 5.r.     tř. uč.
  MAP DVPP Matematika v 4.- 5.r. činnostně     Ros, AntJa
  Mezinár. projekt  Záložka spája školy     Vrt

Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace

Smíškova 840
666 01, Tišnov

Telefon : 549 415 163
Mobil : 724 278 791
zssmiskova@zssmiskova.cz


 

 

 

 


 

© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU