Plán školních akcí leden 2020

17.1.2020

Měsíční plán akcí leden 2020  
     
Datum Akce Garant
6. 1.  Abeceda peněz (fin. gramotnost 5.r.)- přípravná schůzka Kap, Buč, ČS
  Bijásek - projekt ŠD, kino Tišnov NavR
7. 1.  Školení k IIS ped. sbor
  Edikutivně stimulační skupinky, 2.sk. Vách, Šma
8. 1. Schůzka šk. parlamentu Voj, Dvo
  MAP inf. schůzka Erasmus+ Kom
9. 1.  Prac. schůzka k el. zápisu, MěÚ Kap
10. 1.  Proj. den Kariérní rozvoj: Práce zdr. sestry v Saudské Arábii Šne, Sko
  Přehazovaná-okrskové kolo, žáci 4.+ 5.r., Deblín Buč
13. 1. Inf. schůzka Erasmus+ pro učitele, sborovna  Kom, zájemci
  Schůzka pro zavádění formativního hodnocení, sborovna proškolení učitelé
14. 1. Edikutivně stimulační skupinky, 1.,3.sk. Vách, Šma, Ada, Lol
15. 1. Setkání šk. psychologů Brno Háj
  MAP Elixír pro školy 2 (fyzikální pokusy) Fad, Růž, Kap
  Konzultace  PPP Voj, Kap, Háj, Uhm
  Odevzdat, zveřejnit úpravy rozvrhů 2. a 3. roč. (plavání) uč.2. a 3.r.
16. 1.  Okresní kolo olympiády Dějepis, Gymnázium Tišnov Zac, Pohl
17. 1.  Div. představení - Radost Brno, 5.r. tř. uč.
20. 1.  Pracovní setkání asistentek, Korálek Kap, Voj, Dob, šk. asis.
  Schůzka šk. poradenského pracoviště Vedení, ŠPP
  Bijásek - projekt ŠD, kino Tišnov NavR
21. 1. MAP ředitelská akademie Kom
  Edikutivně stimulační skupinky, 2.sk. Vách, Šma
  Školní kolo konverzační soutěže v AJ Zac, Jan, Kyn, Sko
  Mléko, ovoce do škol  
  Matematická soutěž Pythagoriáda, 5.r. Kři, tř.uč.
22. 1.  Okresní kolo olympiády ČJ, Modřice Něm
  DVPP seminář Mediální kampaň, Brno-Lipka DvoV, Ekl, Mik
  Nadaní žáci v matematice, Polygram Brno Kři, Buč
23. 1. Zahájení plaveckého výcviku II. B,C, Brno, 1. a 2. lekce tř.uč.
24. 1.  Matematická soutěž Pythagoriáda, 6. - 8. r. Kři
  Uzavření klasifikace za 1. pololetí učitelé
27. 1. Pracovní porada širšího vedení školy  
  Zahájení plaveckého výcviku II. A, III. A,B,C, Brno, 1. a 2. lekce tř.uč.
  Uctění památky žid. občanů Tišnova- Stolpersteine DvoV
  Vých. vzděl. program Leonardo da Vinci, přír. vědy, VV, 2.-8.r. Kři
  Pedagogická rada  13:45 všichni
28. 1.  Edikutivně stimulační skupinky, 1.,3.sk. Vách, Šma, Ada, Lol
  Abeceda peněz - projekt ČS, exkurze do pobočky Tišnov, V.B Buč
29. 1. Vých. vzděl. program - mobilní planetárium, 1.r., III. C, V. B tř.uč.
  Okresní kolo matem. olympiády Kři
  Školní kolo olympiády biologie ŠpaA, Vrt, Jan
  Projektový den -Muzeum romské kultury Brno, IX. B DvoV
30. 1. Plavecký výcvik II. B,C, Brno, 3.a 4. lekce tř.uč.
30. 1.  Předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí tř.uč.
  Pasování prvňáčků, 14:30, velká tělocvična tř.uč., vedení, rodiče
31. 1.  Pololetní prázdniny žáci
3. 2.  Přijímačky nanečisto - Gymnázium Tišnov Kři

Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace

Smíškova 840
666 01, Tišnov

Telefon : 549 415 163
Mobil : 724 278 791
zssmiskova@zssmiskova.cz
Datová schránka: mfr34yc


.

 

 

 

 


 

© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU