Uzavření školy - další důležité informace II.

13.3.2020

Vážení rodiče, milí žáci, máme za sebou první týden mimořádného provozu. Přestože je škola pro žáky uzavřená, provoz v ní rozhodně neutichl. Všichni zaměstnanci byli na svých pracovištích. Provozní zaměstnanci prováděli úklid a dezinfekci veškerých prostor. Učitelé za pomoci svých asistentů připravovali studijní materiály k distribuci po Edookitu. Společně řešili jejich obsahovou i formální stránku tak, aby práce děti doma bavila a zároveň byla efektivní.

Současně jsme společně řešili i jiné způsoby komunikace se žáky, než je pouze Edookit. Jako ideální se v našich podmínkách jeví Google aplikace Učebna, kterou chceme během příštího týdne především na 2. stupni uvést do provozu. Ta umožní velmi komfortní komunikaci i vzájemnou výměnu materiálů mezi žáky a učitelem pomocí platformy a technologie, která je našim dětem více než blízká. Zároveň zkoušíme i jiné možnosti kontaktu, které by nahradily přítomnost dětí ve škole a umožnily osobní konzultaci s učitelem. Zatím je vše na dobré cestě.
Proto vás žádám o pečlivé sledování Edookitu, prostřednictvím kterého vás budu i nadále podrobně informovat o dalším vývoji ve škole. 
Přestože je to pro nás pro všechny nová situace, se kterou jsme se doposud nesetkali, velmi pozitivně hodnotím všechny dosavadní kroky a opatření a oceňuji naši vzájemnou spolupráci.
Moc si přeji, abychom ve stejném duchu pokračovali i v následujících dnech a týdnech.
Přeji všem krásný víkend a pevné zdraví.
S pozdravem Michal Komprs

Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace

Smíškova 840
666 01, Tišnov

Telefon : 549 415 163
Mobil : 724 278 791
zssmiskova@zssmiskova.cz
Datová schránka: mfr34yc


.

 

 

 

 


 

© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU