Vzdělávání žáků 2. stupně

9.10.2020

Vzdělávání žáků 2. stupně v době od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020

 

 1. Od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020 budou do školy docházet žáci 7. a 8. ročníků. Žáci 6. a 9. ročníků se v tomto týdnu budou vzdělávat distančně, prostřednictvím Google učeben.
 2. Od 19. 10. do 23. 10. 2020 budou do školy docházet žáci 6. a 9. ročníků. Žáci 7. a 8. ročníků se v tomto týdnu budou vzdělávat distančně, prostřednictvím Google učeben.

 

Vzdělávání ve škole

 1. Žáci se učí podle platného rozvrhu pro tento školní rok, s již platnými omezeními - výuka TV a HV.
 2. Stravování probíhá bez omezení.

Distanční vzdělávání

 1. Distanční vzdělávání je povinné.
 2. Bude probíhat prostřednictvím aplikace Google učebna (Classroom).
 3. Práce bude probíhat formou plnění zadaných úkolů a on-line výuky (aplikace Meet). Nemůže-li se žák účastnit on-line výuky (technické důvody, atd.), je povinen se vyučujícímu omluvit.
 4. Žáci obdrží vždy v pondělí do 9:00 hod. v jednotlivých předmětech (Google učebnách) týdenní plán, včetně rozvrhu on-line výuky. On-line výuka je plánována od úterý. Termín odevzdání a splnění úkolů bude do pátku.
 5. Žáci mají rovněž možnost si vyzvednout a odevzdat úkoly i v tištěné podobě ve vestibulu školy každý den od 7:30 do 15:00 hod.

        V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na své třídní učitele nebo vyučující jednotlivých                           předmětů.

  

Stravování žáků, kteří se vzdělávají distančně

 

 1. Žákům bude umožněn odběr dotovaných obědů u venkovního vchodu do školní kuchyně. Oběd z hygienických důvodů dostanou žáci do jednorázového plastového boxu (bez polévky). Cena boxu je 5,- Kč. Úhrada bude řešena později. Vydávání obědů bude probíhat v době od 13:00 do 14:00 hod.
 2. Přihlašování a odhlašování obědů bude možné pouze vzdáleně přes přihlašovací systém - dva dny předem. Na celý týden od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020 jsou žáci 6. a 9. ročníků automaticky odhlášeni. Přihlášení je nutné provést na tetnto týden znovu. Na pondělí je možné se přihlásit pouze telefonicky, a to do pondělí 12. 10. 2020 9:00 hod. na tel. čísle 549415173, nebo 721749785. Na další dny je možné se přihlási standardně výše popsaným způsobem - přihlašovací systém.

 

 

              V Tišnově 9. 10. 2020                                                                               Mgr. Michal Komprs

 

Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace

Smíškova 840
666 01, Tišnov

Telefon : 549 415 163
Mobil : 724 278 791
zssmiskova@zssmiskova.cz
Datová schránka: mfr34yc


  

 


 

© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU