Zápis do 1. tříd - aktuální informace

17.4.2020

Zápis do 1. tříd

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání či Žádost o odklad školní docházky je možné doručit škole v termínu:  od 10. dubna 2020 do  25. dubna 2020 následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou,

4. vhozením do uzamykatelné schránky umístěné u vstupu do základní školy,

5. podat osobně - jen ve výjimečných případech a pouze po telefonické domluvě

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Registrování žádostí je možné v elektronickém systému od 20. března 2020 - viz odkaz v levém sloupci - ZÁPIS DO ZŠ.

V případě dotazů kontaktujte zástupkyně ředitele pro I. stupeň.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době od 10. 4. 2020 do 25. 4. 2020 o odklad povinné školní docházky, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

MŠMT doporučuje návštěvu či setkání předškoláků před zahájením školní docházky ve škole ve vhodném termínu. Toto setkání plánujeme a hledáme vhodnou formu. Sledujte dále naše stránky.  

Kontakty:

ZŠ Tišnov, Smíškova, p.o.

Smíškova 840

Tišnov 666 01

zssmiskova@zssmiskova.cz

dat. schránka   mfr34yc

tel. 549415163

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace

Smíškova 840
666 01, Tišnov

Telefon : 549 415 163
Mobil : 724 278 791
zssmiskova@zssmiskova.cz
Datová schránka: mfr34yc


.

 

 

 

 


 

© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU