Zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

11.3.2021

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Ředitelství Základní školy Tišnov, Smíškova, p.o., sděluje,

že zápis žáků k povinné školní docházce proběhne v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., §36 (školský zákon) a s aktuálními platnými protiepidemickými opatřeními MŠMT jednou z těchto forem:

 

a) bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců

v tomto případě bude umožněno zapisování do registračního systému https://zapiszs.tisnov.cz/             (viz logo zápisu v levém sloupečku - proklik)  od 1. 4. 2021 a poté bude nutné doručení Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání či Žádosti o odklad školní docházky v termínu od 23. dubna 2021 do  26. dubna 2021 do školy následujícími způsoby:

- prostřednictvím datové schránky školy (mfr34yc);

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!);

- zasláním poštou;

- vhozením do uzamykatelné schránky umístěné u vstupu do základní školy;

- osobním předáním - jen ve výjimečných případech a po telefonické domluvě (549 415 163).

 

b) za přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců

v tomto případě přinesou zákonní zástupci vygenerovanou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání či Žádost o odklad (včetně doporučení od dětského lékaře a doporučení školského poradenského zařízení) s sebou v den zápisu do ZŠ 23. 4. 2021. K zápisu s sebou přineste i rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Pořadí doručení žádosti nehraje roli,  děti budou přijímány na základě kritérií uveřejněných v systému https://zapiszs.tisnov.cz/. Ve šk. roce 2021/2022 budou otevřeny dvě první třídy. Upozorňujeme rodiče, že do systému byl zapracován i nově schválený seznam spádových ulic tišnovských škol.

Náhradní termín v obou případech lze dohodnout individuálně na telefonních číslech: 
549 415 163, 603 140 351.

      Pokud na konci tohoto školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, máme v plánu uspořádat pro přijaté děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně v červnu. Při setkání se budou moci seznámit s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli, s organizací začátku školního   roku atp.

Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace

Smíškova 840
666 01, Tišnov

Telefon : 549 415 163
Mobil : 724 278 791
zssmiskova@zssmiskova.cz
Datová schránka: mfr34yc


  

 


 

© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU