Metody vzdělávání

Činnostní učení  


"…Jsem  pracující máma čtyřleté Lucinky. Lucinka chodí do školky, kde se jí moc líbí. Její starší kamarádky už se ve školce trošku na školu připravují.  Některé mámy, co mají předškoláky, už s nimi chodí na přípravu do skupinek a často si povídáme o tom, že rozhodně chtějí  dát děti do Začít spolu. Někdo zase říká, že by raději do obyčejné třídy. Tak nevím…"

Tohle můžeme slyšet třeba v šatnách školky nebo při setkávání rodičů. Ví vůbec současní rodiče, jaká je dnes škola? Jak se vlastně děti ve škole učí? Musí tam sedět s rukama za zády a vzorně se hlásit? To už asi ne… A jaké to  tedy je? Co dělat, když se z práce ani na dny otevřených dveří nedostanete? Na webových stránkách škol je dost informací, ale stejně... A co jsou to  vlastně alternativní metody učení? Jsou jen pro někoho, kdo žije taky nějak jinak?

Nahlédneme do první třídy na ZŠ Tišnov, Smíškova . Tady se více než deset  let děti na 1. stupni vzdělávají formou ČINNOSTNÍHO UČENÍ. Ráno začíná jako téměř každé jiné. Děti se scházejí ve třídě na první hodinu, kdy mají matematiku. Ve dveřích je s úsměvem vítá paní učitelka, na tabuli má připravené obrázky, číslice, obchůdek se zbožím a cenami, před tabulí pak reálné věci k nakupování. Děti si na lavice připravují desky s číslicemi a znaménky, obálku s penízky k nakupování, papír, co se mu říká pultík… A není jich tu nějak málo?  Dnes mají totiž půlenky, a proto je tu ráno jen polovina z nich. Děti mají větší  možnost se realizovat. Paní učitelka se může věnovat více těm, co to potřebují. Ostatní žáčci přijdou z domu nebo  z družiny až na půl devátou a budou ve třídě déle  v poledne, aby jim to nebylo líto. Den začínají pozdravem - písničkou u klavíru na koberci. Pak se v kroužku děti  dozví, na co se mohou právě dnes těšit. Budou si hrát na nakupování. V lavicích chystají peníze na nákup, který vybírá někdo ze spolužáků. Zapisují mu účet. A zase někdo jiný. Pak si zahrají před tabulí na skutečný  obchod. Na prodavače a zákazníka se vším všudy. Nakonec je čeká logický úkol - zda budou peníze stačit na nákup Pepy Poplety, jak by mu pomohli. Úplně na závěr hra a krátké zhodnocení na koberci. Jak se ti dnes dařilo? Pomohl jsi někomu? Poradil ti někdo? Co bys změnil?

Poznámka pedagoga: Činnostním učením na 1. stupni školy se zabýváme více než 10 let. Dvě učitelky jsou lektorky, všichni ostatní na 1. stupni jsou proškoleni a stále doškolováni, včetně nově příchozích. Spolupracujeme s brněnským nakladatelstvím Nová škola, používáme jejich pracovní sešity a učebnice, od jara 2015 též interaktivní učebnice na interaktivních tabulích, jež jsou dnes výbavou témeř každé učebny.

ČINNOSTNÍ UČENÍ  vychází  z názorů J. A. Komenského a dalších pedagogů. Manuální činnosti s předměty jsou nezbytným základem pro rozvoj logického a operačního myšlení, což úzce souvisí s dalším emočním a citovým vývojem dítěte. Jednoznačně platí: co slyším, brzy zapomenu, co i vidím, na to si možná vzpomenu a projde-li mi to rukama, budu si to pamatovat. Dítě je vedeno k objevování principů a souvislostí. Od jednoduchého ke složitějšímu, k přemýšlení a kladení otázek, k řešení konkrétních příkladů a životních situací, k sebekontrole, sebehodnocení, přijímání odpovědnosti za svá rozhodnutí, k samostatné i týmové práci. Každý si zaslouží úspěch. I chybami se učíme, a proto se na nás za chyby nikdo nezlobí a my se za ně nestydíme.

Nově absolvovali ve školním roce 2018/2019 kolegové 2. stupně kurz Matematika v 6. ročníku činnostně a své zkušenosti a prvky této metody aplikují do svých hodin. Řadu seminářů škola financovala díky Operačnímu programu VĚDA-VÝZKUM-VZDĚLÁNÍ Šablony I, Šablony II. Zapojujeme se rovněž do organizace a lektorské činnosti těchto seminářů. Další možnosti našim pedagogům umožňují semináře organizované MAP Tišnov.

My, učitelé a učitelky, jsme  tu především proto, aby v nás děti i rodiče měli důvěru. Jsme jim průvodci i oporou. To vše jsme  zakotvili do našeho  školního vzdělávacího  programu ŠKOLA PRO ŽIVOT už v roce 2007. S úspěchem začleňujeme do výuky rovněž prvky ZAČÍT SPOLU. Ani ty nejsou ničím novým a objevným. Obě koncepce se v mnohém prolínají a je na schopných učitelích využít pro žáky to nejlepší.

PaedDr. Petra Kappelová (zástupkyně ZŠ Smíškova) a kolektiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU