Organizační řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TIŠNOV, SMÍŠKOVA 840

 

1. EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY

Pracovní doba se eviduje v listech docházky s uvedením času příchodu a odchodu.Při přerušení práce musí být uveden důvod a doložen propustkou podepsanou ředitelem nebo zástupcem ředitele.Propustky jsou zakládány.

 

2. PRACOVNÍ DOBA

Pracovní doba ve školní jídelně je od 6.00 do 15.00 hodin.

6.00-14.30 hod. kuchařky

6.30-15.00 hod. vedoucí ŠJ

 

3. PŘEKÁŽKY ZE STRANY ZAMĚSTNAVATELE

Pro případ omezení nebo pozastavení provozu školy se vychází  z ustanovení Kolektivní smlouvy uzavřené na daný kalendářní rok.

 

4. DOVOLENÁ

Čerpání dovolené určuje ředitel organizace tak,aby byla vyčerpána do konce kalendářního roku.

 

5. ZODPOVĚDNOST ZA PROSTORY

- uzamčení kuchyně - vedoucí ŠJ  a vedoucí kuchařka

- uzamčení šatny - vedoucí ŠJ a vedoucí kuchařka

- vypnutí strojů,světel,plynu,uzavření oken - vedoucí ŠJ a vedoucí kuchařka

 

6. OSTATNÍ

Povinnost dodržovat hygienické předpisy a sanitační řád pracovnicemi ŠJ- vedoucí kuchařka.

Dodržovat bezpečnostní předpisy a návody k obsluze strojů pracovnicemi ŠJ- vedoucí kuchařka.

Přihlášky,odhlášky obědů,odvody peněz na účet organizace-vedoucí ŠJ

Organizace práce jednotlivých pracovnic školní jídelny dle podepsané pracovní náplně,předávání informací z porad - vedoucí ŠJ

Vyvěšování jídelníčku na období jednoho týdne předem,tuto informaci předává též na webové stránky školy-vedoucí ŠJ.

Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace

Smíškova 840
666 01, Tišnov

Telefon : 549 415 163
Mobil : 724 278 791
zssmiskova@zssmiskova.cz
Datová schránka: mfr34yc


.

 

 

 

 


 

© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU