Adventní dílničky

     Od roku 2007 se na naší škole rozvíjí a upevňuje tradice ADVENTNÍCH DÍLNIČEK. K ní se úzce váže i rozsvěcení vánočního stromu na náměstí Tišnova konané první adventní neděli za spoluúčast škol, neziskových organizací a spolků. Zde jde v podstatě o představení jednotlivých účastníků formou vystoupení s adventním programem a nabídkou vlastních rukodělných výrobků.

     Stěžejní předvánoční akcí naší školy jsou pak vlastní ADVENTNÍ DÍLNIČKY. Jejich smyslem je otevřít školu všem -  umožnit setkávání rodičů, pedagogů, žáků současných i předškoláčků. Rádi přicházejí i ti, kteří školu opustili teprve nedávno, vítaná je samozřejmě i široká veřejnost. Náplní adventního odpoledne je slavnostní zahájení adventu na škole - symbolické zapálení čtyř svící představiteli města Tišnova, školy, rodičů a církve. Svým vystoupením potvrdí výjimečnost setkání žákovský sbor SMILES SINGERS a děti z dramatického kroužku. V druhé části odpoledne mají všichni možnost v učebnách školy obdivovat a spoluvytvářet rukodělné  vánoční dárečky a ozdůbky. Zde jim pomohou pedagogové, žáci a členové Školního žákovského parlamentu, kteří si vše chystají několik týdnů předem. Dobrovolné finanční obnosy, kterými návštěvníci ocení snahu a nápady autorů, pokrývají náklady na materiál, umožňují odměňovat v průběhu roku žáky školy, Školnímu parlamentu pak pomáhají spolufinancovat některé dobročinné projekty.

      Každým rokem se snažíme do dílniček přinést něco nového - přidávali jsme postupně vystoupení žáků, spoluúčast hostů při slavnostním otevírání dílniček, vypouštěli jsme balóny s vánočními přáními, jindy jsme zase pro změnu zkusili navodit atmosféru vánočního tržiště. Ve vestibulu školy zpříjemňovala pohodu žákovská kapela deváťáků.

     Co nového přinesou dílničky další? To se nechme překvapit. Určitě se vám ale budou líbit, protože vás přichází stále víc a víc….

 

 


© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU