Chaloupky

Od školního roku 2010 - 2011 se stalo tradicí, že žáci 3. ročníků tráví jeden, většinou podzimní, týden na Chaloupkách.

Co jsou vlastně Chaloupky? Je to školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání zabývající se přípravou a tvorbou programů v oblasti ekologické výchovy. Jejich motto : " Učíme se řeči přírody," zaujalo vyučující na 1. stupni, a i když objednací termíny jsou delší než 3 roky, daří se nám tento pobyt uskutečnit.

A tak se děti na jeden týden ocitnou v krásné přírodě Vysočiny v Kněžicích. Jsou ubytovány v bývalém loveckém zámečku uprostřed lesa bez rodičů, televize, počítačů a mobilních telefonů. Pro mnohé děti je to první odloučení od rodičů, které je mnohdy těžké, ale v každém případě užitečné.

Po celý týden probíhá výuka týmem erudovaných a zapálených lektorů, kteří velmi zajímavou a aktivní formou seznamují děti s přírodou, ale i s životem na vesnici v minulosti. A tak si děti vyzkouší kácení stromů, sekání dřeva, kterým vlastnoručně roztopí pec, upečou si bramborové placky nebo perníky, pracují s vlnou či lnem, starají se denně o domácí zvířata na farmě a dělají spoustu dalších činností, o kterých předtím ani neslyšely.

Na Chaloupky pak vždycky všichni rádi a dlouho vzpomínají.


© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU