Knihy mého srdce

Projekt KNIHY MÉHO SRDCE spolupořádáme s Městskou knihovnou v Tišnově od roku 2004 a jeho smyslem je podpora dětského čtenářství. Realizuje se vždy v měsíci listopadu s cílem představit dětem významné autory a ilustrátory dětské literatury. K nejvýznamnějším a dětmi nejoblíbenějším patří Astrid Lindgrenová, Josef Lada, Václav Čtvrtek, Ondřej Sekora, František Nepil, Helena Zmatlíková, Martina Drijverová, Alena Ježková a Jiří Trnka.

Během projektu se konají besedy s knihovnicí dětského oddělení paní Šikolovou o životě a díle vybraných autorů. V posledních letech se dokonce daří přizvat samotné autory nebo jejich rodinné příslušníky. Oblíbené jsou výtvarné lekce pro žáky, které již několik let připravuje známý tišnovský
malíř a ilustrátor Libor Balák. Často se také realizují dramatické lekce spolu s dramatickým oborem ZUŠ v Tišnově, tematické výstavy a soutěžní testy. Závěr projektu vždy neodmyslitelně patří setkání s učiteli, žáky a rodiči při společném veřejném čtení.

V letošním roce se budeme v projektu věnovat Eduardu Petiškovi, známému básníkovi,
romanopisci, dramatikovi a autorovi knih pro děti a mládež. Jako každoročně se bude konat beseda o životě a díle tohoto oblíbeného spisovatele. Tentokrát se můžeme těšit na setkání s vnukem pana Petišky a další tradiční činnosti spojené s tímto projektem. Věříme, že díky němu děti vnímají kladně prostředí knihovny a navracejí se ke skutečnému čtenářství.

 

 


© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU