Škola v přírodě

Ve čtvrtých ročnících mají naši žáci možnost zúčastnit se školy v přírodě. Jedná se o týden strávený mimo stěny tradiční školní budovy. Žáci okusí společné soužití v novém prostředí, poznají sebe i spolužáky z jiného úhlu a objeví nové vzájemné vztahy. Tato akce bývá dětmi velice oblíbená. Nejčastějším místem pobytu je krásné prostředí Vysočiny.
   V letošním školním roce nás čeká v prvním červnovém týdnu pobyt ve Žďárských vrších v penzionu Poslední míle. Dopoledne probíhá vyučování v rozsahu 4 hodin. Volno mezi vyučovacími hodinami děti tráví v přírodě. Odpolední programy dobrodružného rázu s tématem "Záchranář" nabízí například tyto aktivity:
základy topografie a orientace v terénu, základy první pomoci, poznávání naší přírody, sportovní hry a aktivity na rozvoj týmů, odvahy a důvěry. Podle aktuální situace se uskuteční i další akce: ekologická výchova, noční hra, nízkolanové centrum, výcvik na lodích, společenské hry nebo opékání špekáčků. Děti si dozajista naplno odpočinou od školních lavic a zároveň se naučí lépe žít v souladu s přírodou.

 


© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU