LT Brumov

Již mnoho let organizuje Sdružení škola a rodina při ZŠ Tišnov, Smíškova. Dětský letní tábor Brumov. Areál tábora nám pronajímá město Tišnov. Dlužno říci, že se o toto rekreační dětské středisko vzniklé v padesátých letech stará velmi dobře.
Velkou výhodou je jeho umístění na samém konci vesničky Brumov, na pomezí luk a lesa. Tábor má poměrně velký a členitý pozemek: nejníže položený je rybník napájený lesním potůčkem, výše položená jsou hřiště na košíkovou a volejbal, travnaté fotbalové hřiště, zděné budovy zdravušky, nové umývárny s teplou vodou, budova kuchyně a jídelny s přístřeškem letní jídelny a ohništěm. Nejvýše položené je městečko 53 stanů s krytými herními prostorami.

 


Kapacita tábora je cca 80 dětí, které jsou rozděleny do 5-6 oddílů. Mnohé z činností se však prolínají napříč věkovým spektrem a některé z nich probíhají v rámci celého tábora. Každý oddíl má svého vedoucího a 1-2 praktikanty. Vedení tábora je dlouhodobě tvořeno proškolenými pracovníky z řad pedagogů a studentů; oddílovými vedoucími a praktikanty jsou mnohdy vlastní odchovanci z řad táborníků. Jsou to lidé, kteří ochotně obětují dětem část své dovolené či prázdnin a práce s dětmi je baví.
Ubytování dětí je ve stanech s podsadou po dvou, v případě velmi nepříznivého počasí lze využít alternativních možností přenocování ve zděných prostorách. Naopak při příznivém počasí starší táborníci vyzkouší i nocování v přírodě.

Děti dostávají pětkrát denně pestrou a plnohodnotnou stravu, nad jejich zdravotním stavem bdí profesionální zdravotnice.
Denní programy se řídí Táborovým řádem a Režimem dne. Táborový program je připravován již dlouho před zahájením tábora, jeho součástí je celotáborová hra, která se každým rokem obměňuje. Samozřejmě vlastní oddílová činnost se přizpůsobuje i věkovému složení a přání dětí.
Jsme velice rádi, že dnešním dětem není cizí touha prožít dobrodružství pod stanem
a s partou kamarádů bez starostlivého dozoru a péče rodičů. Víme, že velmi často děti mile překvapí nejen rodiče svou samostatností, ale i nás, vedoucí, svým chováním mimo rámec obvyklých situací. Stejně tak jsme rádi, že kouzelné a jedinečné prostředí brumovského táborového areálu slouží stále svému původnímu účelu - rekreaci dětí z Tišnova a okolí.
více na : www.1brumov.cz

 


© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU