Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Důležité - stávka 27. 11. 2023
28 29 30
Adventní dílničky 2023
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Žáci > Přijímací řízení na SŠ > Pro rok 2021/2022

Pro rok 2021/2022Datum konání:
1.10.2020

Volba střední školy

Jaké jsou termíny a co všechno je potřeba udělat, abyste na nic nezapomněli?

V 1. kole přijímacího řízení na střední školy se podávají 2 přihlášky

(tiskopis - ke stažení na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1) na dvě různé školy nebo dva různé obory na téže škole.

 • vyplníte přihlášku
  • vyhotovíte dvakrát
  • vyplníte obě školy nebo dva obory na téže škole do jednoho tiskopisu, na pořadí nezáleží 
  • termín přijímacího řízení vyplňujete pouze, pořádá-li škola vlastní přijímací řízení, termín pro jednotné testy je dán
 • správnost údajů potvrdí Vaše základní škola,
 • pokud to střední škola požaduje, necháte přihlášku potvrdit také lékařem.

Podle kritérií přijímacího řízení, které nejpozději do 31. 1. 2021 musí zveřejnit každá střední škola, doplníte přihlášku o další doklady. Může to být například zpráva Pedagogicko-psychologické poradny, potvrzení o umístění v soutěžích a olympiádách a podobně.

Přihlášky musíte nejpozději do 1. 3. 2021 doručit (osobně nebo doporučeně poštou) řediteli příslušné SŠ.

Další vývoj záleží na tom, jestli střední škola pořádá, nebo nepořádá přijímací zkoušky.

 • Pokud škola pořádá jednotné testy, přijde vám pozvánka k vykonání přijímací zkoušky - termín je pevně dán - pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou je to 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021 a pro 6-leté a 8-leté gymnázium 14. 4. 2021 a 15. 4. 2021. Náhradní termín je stanoven na 12. a 13. 5. 2021. Přijímací zkoušky pro maturitní obory vzdělávání konají všichni uchazeči bez výjimky a to až dvakrát, započítá se jim lepší výsledek.
 • Pokud střední škola pořádá svoje přijímací zkoušky, přijde vám pozvánka k vykonání přijímací zkoušky. Tyto zkoušky se konají v průběhu měsíce dubna.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atp. Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí minimálně 60% (u oboru Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40%).

Pozor: V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Uchazeči s SVP

Podle vyjádření ŠPZ, které uchazeč doloží k přihlášce, rozhodne ředitel střední školy o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky (navýšení času o 25%, 50%, 75% nebo 100% a další uzpůsobení přepis odpovědí, pomůcky, podporující osoba apod.).

Nejpozději 28. 4. 2021 centrum zpřístupní výsledky zkoušky, ředitel střední školy do 2 pracovních dnů zpřístupní výsledky celého přijímacího řízení. Stanoví pořadí uchazečů a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatých uchazečů nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. Pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel výsledky do 30. 4. 2021.

V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení potvrdit váš zájem vzdělávat se na této škole tím, že doručíte na zvolenou střední školu svůj zápisový lístek, který obdržíte na vaší základní škole (na schůzce 4. 2. 2021 od 16,30 hodin ve školní jídelně nebo dle domluvy). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou. Neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo byl přijat na vzdělávací obor s talentovou zkouškou.

Pokud vám přijde rozhodnutí o nepřijetí, můžete do 3 pracovních dnů podat k rukám ředitele střední školy odvolání.

Průběh přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou se liší termíny:

Kritéria přijímacího řízení škola uveřejní do 31. října 2020.
Termín pro podání přihlášky řediteli SŠ do 30. listopadu 2020.
Talentová zkouška: od 2. do 15 ledna 2021

na konzervatořeod 15. do 31. ledna 2021                                                                                  

Gymnázium se sportovní přípravou, talentová zkouška: 2. ledna - 15. února 2021.

Zdroje informací:

Ve škole řeší kariérová poradkyně Mgr. Petra Šnepfenbergová.

Kontakt: mail snepfenbergova.petra@zssmiskova.eu, mobil 734597576