Volba střední školy

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

 

pdf 264 kB-  podávání přihlášek na SŠ 2020

 

Jaké jsou termíny a co všechno je potřeba udělat, abyste na nic nezapomněli?

 

V 1. kole přijímacího řízení na střední školy se v letošním roce podávají 2 přihlášky (tiskopis - ke stažení na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1) na dvě různé školy nebo dva různé obory na téže škole.

  • vyplníte přihlášku

- vyhotovíte dvakrát

- vyplníte obě školy nebo dva obory na téže škole do jednoho tiskopisu, na pořadí nezáleží 

- termín přijímacího řízení vyplňujete pouze, pořádá-li škola vlastní přijímací řízení, termín pro jednotné testy je dán

  • správnost údajů potvrdí Vaše základní škola,
  • pokud to střední škola požaduje, necháte přihlášku potvrdit také lékařem.

 

Podle kritérií přijímacího řízení, které nejpozději do 31. 1. 2020 musí zveřejnit každá střední škola, doplníte přihlášku o další doklady. Může to být například zpráva Pedagogicko-psychologické poradny, potvrzení o umístění v soutěžích a olympiádách a podobně.

 

Přihlášky musíte nejpozději do 1. 3. 2020 doručit (osobně nebo doporučeně poštou) řediteli příslušné SŠ.

 

Další vývoj záleží na tom, jestli střední škola pořádá, nebo nepořádá přijímací zkoušky.

  • Pokud škola pořádá jednotné testy, přijde vám pozvánka k vykonání přijímací zkoušky - termín je pevně dán - pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou je to 14. 4. 2020 a 15. 4. 2020 a pro 6-leté a 8-leté gymnázium 16. 4. 2020 a 17. 4. 2020. Náhradní termín je stanoven na 13. a 14. 5. 2020. Přijímací zkoušky pro maturitní obory vzdělávání konají všichni uchazeči bez výjimky a to až dvakrát, započítá se jim lepší výsledek.
  • Pokud střední škola pořádá svoje přijímací zkoušky, přijde vám pozvánka k vykonání přijímací zkoušky.
  • Termín pro pořádání 1. kola vlastních přijímacích zkoušek je od 12. 4. do 28. 4. 2020 pro maturitní obory, pro ostatní obory od 22. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

 

Uchazeči s SVP

Podle vyjádření ŠPZ, které uchazeč doloží k přihlášce, rozhodne ředitel střední školy o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky (navýšení času o 25%, 50%, 75% nebo 100% a další  uzpůsobení přepis odpovědí, pomůcky, podporující osoba apod.).

 

Nejpozději 28. 4. 2020 centrum zpřístupní výsledky zkoušky, ředitel střední školy do 2 pracovních dnů  zpřístupní výsledky celého přijímacího řízení. Stanoví pořadí uchazečů a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatých uchazečů nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. Pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel výsledky od 22. 4. do 30. 4. 2020.

 

V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení potvrdit váš zájem vzdělávat se na této škole tím, že doručíte na zvolenou střední školu svůj zápisový lístek, který obdržíte na vaší základní škole (na schůzce 6. 2. 2020 od 16,30 hodin ve školní jídelně nebo dle domluvy). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou. Neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo byl přijat na vzdělávací obor s talentovou zkouškou.

Pokud vám přijde rozhodnutí o nepřijetí, můžete do 3 pracovních dnů podat k rukám ředitele střední školy odvolání.

 

Průběh přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou se liší termíny:

Kritéria přijímacího řízení škola uveřejní do 31. října 2019.
Termín pro podání přihlášky řediteli SŠ do 30. listopadu 2019.
Přijímací zkoušky: leden 2020.                                                                                     

Gymnázium se sportovní přípravou: 2. ledna - 15. února 2020.

 

 Ve škole řeší kariérová poradkyně Mgr. Petra Šnepfenbergová.

 Kontakt: mail snepfenbergova.petra@zssmiskova.cz, mobil 734597576

Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace

Smíškova 840
666 01, Tišnov

Telefon : 549 415 163
Mobil : 724 278 791
zssmiskova@zssmiskova.cz
Datová schránka: mfr34yc


.

 

 

 

 


 

© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU