Provozní řád

Přihláška ke stravování:

doc 46 kB  -  přihláška

 

Přihlašování a odhlašování obědů prostřednictvím www stránek: 

http://www.strava.cz/

 

 

Organizace provozu stravování

 

 • vstup do školní jídelny je dovolen od 1130 - 1400 hod.,žáci přicházejí do školní jídelny v doprovodu pedagogů, před jídelnou se řadí dle pokynů dozorujícího pedagoga
 • dozor ve ŠJ zajišťují pedagogičtí pracovníci školy dle rozvrhu dozorů
 • obědy se vydávají od 1130  -  1330 hod.
 • strávníci si mohou stravu odnést  v jídlonosiči pouze první den nemoci,odběr obědů v dalších dnech nemoci není možný
 • výdej do jídlonosičů je v době od 1115 -  1130 hod.
 • přihlášení ke stravování se provádí u vedoucí školní jídelny po vyplnění přihlášky ke stravování, ukončení stravování je nutné nahlásit u vedoucí školní jídelny
 • zapůjčení čipu je za zálohu 115,- Kč
 • přihlašování a odhlašování obědů se provádí čipy v objednacím boxu, který je umístěn na hlavní chodbě, denně v době od 800 - 1400 hod. nebo telefonem na číslo školní jídelny 549415173 , 721 749 785
 • neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají
 • oběd se přihlašuje a odhlašuje nejpozději den předem
 • stravné se platí prostřednictvím sporožirových účtů, trvalým příkazem z konta jakéhokoliv peněžního ústavu, složením hotovosti u přepážky ČS na účet školní jídelny číslo

          182-1359080339/0800, ve výjimečném případě v hotovosti u vedoucí školní jídelny/každý strávník musí uvádět variabilní symbol,který je přidělen při přihlášení strávníka ke stravování/

 • pracovní doba vedoucí ŠJ je pondělí - pátek 630 - 1500 hod.
 • vedoucí ŠJ vyvěšuje jídelníček na období jednoho týdne,tuto informaci též předává na webové stránky školy
 • žáci používají k výdeji stravy čipy, v případě ztráty si musí zakoupit čip nový, při ukončení stravování musí strávník odevzdat neporušený čip a peněžní částka je mu  vrácena,když strávník čip zapomene a má nahlášený oběd ,vydá vedoucí ŠJ náhradní stravenku

 

 

Vlastní organizace provozu

 

 • strávníky do školní jídelny pouští dozor  nebo vedoucí ŠJ, strávník přistoupí k výdejnímu okénku, čip přiloží ke čtecímu zařízení a personálu kuchyně se zobrazí,zda má stravu přihlášenou
 • strávník si vezme tác ,příbor /lžíce,vidlička,nůž/ a odebere si oběd
 • každý strávník má možnost přídavku stravy
 • vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, a strávníci je proto neodnášejí z místnosti
 • po konzumaci oběda  strávník nenechává po sobě na stole zbytky jídla, nádobí,příbory a skleničky odnese  i s tácem do vyhrazeného prostoru
 • strávníci jsou povinni  řídit se pokyny vedoucí ŠJ, dozorujícího pedagoga, kuchařek
 • strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování / strávníci používají ke stravě kompletní příbor-lžíce,vidlička,nůž /
 • problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí jídelny
 • technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí jídelny, dozorujícímu pedagogovi
 • mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj) zajišťuje dozorující pedagog
 • úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci dozorujícímu pedagogovi
 • za opakované přestupky a hrubé porušování řádu ŠJ má vedoucí ŠJ po dohodě s ředitelem školy možnost strávníka vyloučit ze stravování

 

Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace

Smíškova 840
666 01, Tišnov

Telefon : 549 415 163
Mobil : 724 278 791
zssmiskova@zssmiskova.cz
Datová schránka: mfr34yc


  

 


 

© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU