Způsob úhrady

ŠKOLNÍ ROK  2019/2020

 

2. 9. 2019 se nevaří, strávníci si přihlásí obědy na další dny.

 

Způsob úhrady  stravného:

 

Platí se vždy předem do 15. dne na další měsíc (srpen-květen). Můžete platit na více měsíců. Při platbě uvádějte jméno a variabilní symbol /v. s. je po dobu stravování stejný/. Každý strávník musí být placen samostatně.

 

Číslo účtu: 182-135 90 80 339/0800

 - převodem z  vašeho účtu

 - trvalým příkazem           7 - 10 let      440,-

                                        11 - 14 let      540,-

                                         15 a více      560,-

 - v hotovosti v kanceláři ŠJ /pouze ve výjimečných případech/

 

Přeplatky jsou převedeny na další školní rok. Při větším přeplatku je možné převést částku na účet zákonného zástupce. Při ukončení stravování je přeplatek převeden na účet zákonného zástupce.

 

Stravu si strávníci přihlašují a odhlašují čipy v objednacím boxu, e-mailem, prostřednictvím internetových stránek www.strava.cz - 2 dny předem, telefonem nebo přímo v kanceláři. Každý strávník má přidělené přihlašovací údaje.

Prázdniny a ostatní hromadné akce pořádané školou jsou automaticky odhlášeny všem strávníkům, kterých se to týká.

Stravu je možné vyzvednout do jídlonosiče pouze první den nemoci dítěte, další dny nepřítomnosti musíte odhlásit. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.

Výdej obědů je od 11.30 hod. do 13.30 hod.

 

Číslo telefonu do ŠJ: 549 415 173, mobil 721 749 785

E-mail: jezova.vera@zssmiskova.cz

 

Cena čipu 115,- Kč, částka je vrácena při ukončení stravování a vrácení neporušeného čipu.

Při ztrátě čipu si musí strávník zakoupit čip nový.

Při zapomenutí čipu si musí strávník vyzvednout u vedoucí ŠJ náhradní stravenku.

 

POČET DNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE

 

Měsíc                      dnů            7-10 let                11-14 let              15 a více

                                                   23,-                       28,-                       29,-

 

září                         20               460,-                     560,-                     580,-

říjen                        20               460,-                     560,-                     580,-

listopad                   21               483,-                    588,-                      609,-

prosinec                  15               345,-                     420,-                     435,-

leden                       19               437,-                     532,-                     551,-

únor                         15               345,-                     420,-                     435,-

březen                     22               506,-                     616,-                     638,-

duben                      19               437,-                     532,-                     551,-

květen                     19               437,-                     532,-                     551,-

červen                     22               506,-                     616,-                     638,-

-----------------------------------------------------------------------------------------------

celkem                   192             4416,-                  5376,-                  5568,-                               

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku /školním rokem je považováno období od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku/, ve kterém dosahují věku podle věkových skupin.

 

Variabilní symbol bude sdělen po přihlášení žáka ke stravování.

 

Během měsíce června /v době d 8.00 hod do 14.00hod/,  v srpnu od 26. 8.  /v době od 8.00 hod do 13.00 hod/ se můžete ve školní jídelně přihlásit ke stravování.

Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace

Smíškova 840
666 01, Tišnov

Telefon : 549 415 163
Mobil : 724 278 791
zssmiskova@zssmiskova.cz
Datová schránka: mfr34yc


.

 

 

 

 


 

© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU