Způsob úhrady

ŠKOLNÍ ROK  2020/2021

 

Od 1. 9. 2020 dochází ke zvýšení ceny stravného.

 

1. 9. 2020 se nevaří, strávníci si přihlásí obědy na další dny.

 

Způsob úhrady stravného:

Platí se vždy předem do 15. dne na další měsíc (srpen-květen). Můžete platit na více měsíců.

Při platbě uvádějte jméno a variabilní symbol /v. s. je po dobu stravování stejný /. Každý strávník musí být placen samostatně.

 

Číslo účtu: 182-135 90 80 339/0800

   - převodem z  vašeho účtu

   - trvalým příkazem           7 - 10 let      480,-

                                          11 - 14 let      560,-

                                           15 a více      600,-

   - v hotovosti v kanceláři ŠJ /pouze ve výjimečných případech/

 

Přeplatky jsou převedeny na další školní rok. Při větším přeplatku je možné převést částku na účet zákonného zástupce. Při ukončení stravování je přeplatek převeden na účet zákonného zástupce.

 

Stravu si strávníci přihlašují a odhlašují čipy v objednacím boxu, e-mailem, prostřednictvím internetových stránek www.strava.cz - 2 dny předem, telefonem nebo přímo v kanceláři. Každý strávník má přidělené přihlašovací údaje Prázdniny a ostatní hromadné akce pořádané školou jsou automaticky odhlášeny všem strávníkům, kterých se to týká. Stravu je možné vyzvednout do jídlonosiče pouze první den nemoci dítěte, další dny nepřítomnosti musíte odhlásit. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají. Výdej obědů je od 11.30 hod. do 13.30 hod.

 

Kontakty:

Číslo telefonu do ŠJ 549 415 173, mobil 721 749 785

e-mail: jezova.vera@zssmiskova.cz

 

Cena čipu 115,- Kč, částka je vrácena při ukončení stravování a vrácení neporušeného čipu.

Při ztrátě čipu si musí strávník zakoupit čip nový.

Při zapomenutí čipu si musí strávník vyzvednout u vedoucí ŠJ náhradní stravenku.

 

POČET DNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE

 

Měsíc            počet dnů             7-10 let                11-14 let              15 a více

                                                    25,-                       29,-                       31,-

 

září                         20               500,-                     580,-                     620,-

říjen                        19               475,-                     551,-                     589,-

listopad                   20               500,-                     580,-                     620,-

prosinec                  16               400,-                     464,-                     496,-

leden                       19               475,-                     551,-                     589,-

únor                         15               375,-                     435,-                     465,-

březen                      23               575,-                     667,-                     713,-

duben                       19               475,-                     551,-                     589,-

květen                       21               525,-                     609,-                     651,-

červen                       22               550,-                     638,-                     682,-

-----------------------------------------------------------------------------------------------

celkem                   194             4850,-                  5626,-                  6014,-                               

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku /školním rokem je považováno období od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku/,ve kterém dosahují věku podle věkových skupin.

 

Variabilní symbol bude sdělen po přihlášení žáka ke stravování.   

Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace

Smíškova 840
666 01, Tišnov

Telefon : 549 415 163
Mobil : 724 278 791
zssmiskova@zssmiskova.cz
Datová schránka: mfr34yc


  

 


 

© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU