Školská rada

dle § 168

 

Školská rada

 

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajících státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na odvolání ředitele,

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

 

Dne 23. 4. 2015 proběhly volby zákonných zástupců do Školské rady ZŠ Tišnov, Smíškova. Zvoleni byli Rostislav Ekl a Mgr. Petra Špačková.
Volby zástupců pedagogických pracovníků  se konaly 4. 5. 2015 a v práci ve ŠR pokračují Mgr. Dana Navrátilová a Mgr. Marie Němcová.
Ing. Václav Šikula a Zdeněk Kunický byli jmenováni do ŠR jako zástupci zřizovatele.


Školní rok 2016/2017
Školská rada dále pracuje ve složení:
Ing. Václav Šikula             
Zdeněk Kunický                         
Mgr. Marie Němcová                 
Mgr. Dana Navrátilová               
Mgr. Petra Šnepfenbergová(Špačková)   
Rostislav Ekl 

 

Ve šk. roce 2017/18 pracovala ŠR ve složení:

Rostislav Ekl

Zdeněk Kunický

Mgr. Dana Navrátilová

Mgr. Marie Němcová

Ing. Václav Šikula

Mgr. Petra Šnepfenbergová

 

ŠR mimo jiné projednala a schválila Výroční zprávu školy, vyjadřovala se k rozpočtu a akcím školy. Seznámila se se změnami v ŠVP.

Projednávala dokumenty související s provozem hřiště, kluziště - ceník, návštěvní řád, provozní dobu.

 

docx 13 kB  -  Zpráva o činnosti 2017/2018

 

Vyhlášení výsledků volby do Školské rady při ZŠ Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace, naleznete v příloze:

pdf 319 kB  -  výsledky voleb

 


© 2013 ZŠ Smíškova | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU